Taillen-Korsett Traditional Taft schwarz

Viktorianisches Korsett Satin schwarz

Viktorianisches Korsett Taft schwarz

Athena Taillen-Korsett Satin schwarz

Athena Taillen-Korsett Zip Satin schwarz